Innovation in Learning Institute (ILI, Project Coordination)

ILIÎn cadrul cercetării și dezvoltării, Innovation in Learning Institute (ILI) se concentrează asupra proceselor de inovare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și a predării, educației și dezvoltării competențelor dintr-o perspectivă sistemică.

ILI este o echipă interdisciplinară formată din 30 de membri ai științelor umaniste și tehnologice. Institutul desfășoară activități de cercetare în domeniul învățării digitale și bazate pe mass-media pe întreaga durată a vieții, inclusiv a copiilor școlari și a cetățenilor în vârstă. Fiind parte a unei rețele largi de parteneri europeni și internaționali, ILI participă la numeroase proiecte și oferă servicii, îndrumare și know-how.


Eurocrea Merchant

Eurocrea Merchant

Eurocrea Merchant este o firmă de consultanță în management, activă în cercetare și training, cu 3 birouri în Italia, Milano, Napoli și Aversa (CE), precum și un punct de contact la Bruxelles. Misiunea sa este de a îmbunătăți competitivitatea și inovarea societății europene:

Consultanță în management
Oferă suport continuu în domeniul managementului companiilor și instituțiilor locale atât publice cât și private.

Educație și formare
Implementează acțiuni la nivel local, național și international, cu scopul de a îmbunătăți ofertele educaționale, implicându-se în diverse proiecte de promovare activă.

Proiecte europene
Cele mai bune oportunități de finanțare sunt accesate de către echipa de lucru, cu scopul de a sprijini proiectele demarcate. Echipa de experți oferă consultanță și îndrumare în domeniul redactării proiectelor, implementării, evaluării și asigurarea calității proiectelor.


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

ADR

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este o organizație neguvernamentală (non-profit), de utilitate publică, înființată în 1999, cu misiunea de a fi un generator de dezvoltare economică și socială în Regiunea de Nord-Est a României, prin promovarea strategiilor, atragerea de resurse, identificarea și implementarea programelor de finanțare și oferirea de servicii pentru stimularea dezvoltării economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.
În perioada de preaderare (1999-2007) principalele activități ale organizației au fost îndeplinirea rolului de Autoritate de Implementare pentru Programul PHARE și Fondul Național de Dezvoltare, în timp ce în perioada postaderare (2007-prezent), ADR NE a fost Organism Intermediar pentru:

  • Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
  • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 – din April 2013
  • Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

   
  Obiectivele noastre sunt:

  • asigurarea sustenabilității și stabilității organizaționale
  • creșterea rolului agenției în planificarea, programarea și implementarea programelor de dezvoltare
  • promovarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a întregii regiuni la nivel regional, național și internațional.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este o organizație mare,având 170 de angajați, organizați în 9 departamente: departamentul de planificare și programare, comunicare și cooperare externă, departamentul de resurse economice, juridice și resurse umane, departamentul de dezvoltare a afacerilor samd.
Unul dintre departamentele agenției este Centrul Regional de Studii din Nord-Est, care a fost fondat în anul 2010 servind ca centru pentru dezvoltarea resurselor umane prin evaluarea competențelor profesionale, formare specializată și cercetare în dezvoltarea regională. Până în prezent, centrul a oferit instruire pentru mai mult de 650 de persoane în domeniul dezvoltării regionale: Managementul proiectelor, managementul resurselor umane, achiziții publice, management strategic, leadership, management financiar, instruire dedicată educației adulților și în principal absolvenților universitari.


Asociación Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia (CETEM)

CETEM

CETEM este o organizație non-profit de cercetare științifică și de formare, situată în sud-estul Spaniei. A fost creată în 1994 dintr-o inițiativă condusă de companii private cu sprijinul inițial al guvernelor naționale și regionale, precum și din partea UE. Obiectivele sale principale sunt promovarea industriei prin intermediul cercetării și dezvoltării și a transferului de tehnologie precum și contribuția la dezvoltarea societății. CETEM este formată de aproximativ 40 de profesioniști din următoarele categorii: inginerie, TIC, predare multidisciplinară, transfer tehnologic, administrarea afacerilor, chimie, psihologie, proiectare etc.

CETEM gestionează peste 30 de programe de formare profesională și educațională pe an, în domeniile sale de expertiză și este implicat în numeroase inițiative de învățământ superior, inclusiv masteratul în proiectare și managementul afacerilor pentru sectoarele de mobilier și prelucrare a lemnului, care este în prezent adaptat la Zona Învățământul Superior European (SEE). Personalul din departamentul cercetare colaborează activ cu instituțiile de învățământ superior în domeniul cercetării și dezvoltării (cu publicații comune) și sunt deseori parte a comisiilor de doctorat.

În ceea ce privește SmartyourHome, centrul pune accent pe formarea și dezvoltarea de sisteme electronice integrate și senzori în general și a participat la numeroase proiecte de cercetare care dezvoltă tehnologia AAL (Ambient Assisted Living) și soluții pentru susținerea vârstnicilor.


Universitatea Dublin City

DCUInstitutul de Educație DCU este un centru de expertiză și excelență în educarea cadrelor didactice în general. Acesta găzduiește o serie de centre de cercetare în domenii cheie de prioritate și are un program ambițios de cercetare în domeniul educației. Cu experți recunoscuți pe plan internațional în materie de politici, curriculum și pedagogie, evaluare și formare a cadrelor didactice, Institutul oferă un mediu de învățare centrat pe elev. Dedicat excelenței academice și inovației, Institutul de Educație DCU este încrezător că absolvenții săi vor înflori în contextele provocatoare și complexe ale societăților din secolul XXI.